Kościoły drewniane – Sominy

We wsi Studzienice, ok. 20 km na pd. – wsch. od Bytowa znajduje się kościół p.w. MB Królowej Polski z lat 1755 – 57. Zbudowany przez cieślę o nazwisku Westphal. W 1783 r. kościół oszalowano. W 1836 r. rozbudowany o wieżę przez cieśli Voss i Golmer. W latach 1910 – 11 restaurowany i rozbudowany o zakrystię.

Kościół jest konstrukcji zrębowej. Orientowany. Salowy, bez wyodrębnionego prezbiterium z nawy, zamknięty trójbocznie z zakrystią na osi. Kruchta z boku nawy. Ściany kryte gontem. Wieża konstrukcji słupowej od frontu, dwukondygnacyjna na planie kwadratu. Zwieńczona hełmem ostrosłupowym pokrytym gontem. Dwa dzwony, jeden z 1862 r. Dach jednokalenicowy, kryty gontem. Wewnątrz strop płaski z fasetą. Chór muzyczny wsparty na słupach o prostej linii parapetu i z prospektem organowym. Ołtarz główny barokowy z 1680 r. Ambona z p. XVIII w.

Tagged

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *